LİNEER SOLAR

Arazi Geliştirmek

Yatırımcımız adına birlikte tespit edeceğimiz lokasyondaki uygun arazi için,

  • Yıllık Güneşlenme Değerlerinin Tespiti ve Mali Analiz Raporlarının Hazırlanması,
  • İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluş’ larından gerekli izinlerin alınması,
  • Evrak ve proje hazırlanması,
  • Gerekli kırtasiye dizilimlerini yaparak SUPERVISOR Hizmetleri,
  • Sürecin Onayına Kadar Takibi ve Sonuçlandırılması