LİNEER SOLAR

Çatı Kurulumları

Kimlik kazandırılan ve gerekli kuruluşlardan izinleri alınan çatılar için Yatırımcımız Adına;

  • Yıllık Güneşlenme Değerlerinin Tespiti ve Mali Analiz Raporlarının Hazırlanması,
  • TEDAŞ Projeleri ve Onayları, Bağlantı Anlaşmasının Yapılması,
  • Hibe Programı İhalesi veya Yatırım Teşvik Belgesi,
  • Santrali Oluşturan Bileşenlerin Tespiti,
  • Satın Alma Süreci, İthalat ve Gümrük Takibi,
  • Sahaya Transferi,
  • Santralin Tüm Kurulum ve Montajı,
  • Santralin Devreye Alınarak Kabulünün Yaptırılması,
  • Yatırımcımıza Teslimi